Apartamenty Gdańsk

Regulamin

Rezerwacja i warunki wynajmu

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

Rezerwacja apartamentu
 1. Dokonanie rezerwacji apartamentu dokonuje się telefonicznie lub poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej rezerwacja (a następnie potwierdzenie tej czynności poprzez kliknięcie przycisku “REZERWUJ”. Po otrzymaniu przez nas poprawnie wypełnionego formularza z zamówieniem zostanie przeprowadzona weryfikacja dostępności wybranego apartamentu i terminu . W przypadku dostępności apartamentu, zostanie Państwu przesłane potwierdzenie rezerwacji na podany w formularzu adres email, wraz z informacją dotyczącą kwoty należności, terminem płatności oraz numerem konta bankowego. Potwierdzenie przyjęcia wstępnej rezerwacji następuje drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa w formularzu adres mailowy w ciągu 24 godzin od chwili rezerwacji. Wstępna rezerwacja jest ważna przez 24 godziny od chwili dokonania rezerwacji. W celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki stanowiącej 30% całej należności na rachunek wskazany w mailu potwierdzającym dokonanie rezerwacji. Brak wpłaty zaliczki we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji zostanie dokonane stosownym mailem wysłanym na wskazany adres po otrzymaniu zaliczki. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu przyjazdu, gotówką lub kartą kredytową.
 2. Klient ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi drogą e-mail lub telefonicznie
 3. Dokonując anulacji rezerwacji do 14 dni przed terminem przyjazdu Klientowi przysługuje prawo do zwrotu 50% wpłaconej wcześniej zaliczki. Przy anulacji w terminie poniżej 14 dni przed deklarowanym przyjazdem Klient ponosi koszty wpłaconej zaliczki tj. 30 % zamówienia.
 4. Dokonując anulacji rezerwacji do 3 dni przed terminem przyjazdu Klient ponosi koszty pobytu w wysokości 100% wartości rezerwacji.
 5.  W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Klienta, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana
 6. Warunkiem rezerwacji terminu jest również podanie swoich danych  (imię, nazwisko, adres). W przypadku firm, konieczna będzie nazwa firmy, adres i nr NIP.
 7. Uwaga- minimalny okres rezerwacji w przypadku apartamentu GIEWONT w Zakopanem to 4 noce, a w przypadku apartamentu SłONCE ANDALUZJI – 6 nocy
Odbiór i zdanie apartamentu
 1. Zakwaterowanie i opuszczenie apartamentu odbywa się zawsze w obecności Właściciela lub lub jego pracownika. Dlatego też najpóźniej dzień przed przyjazdem prosimy o kontakt w celu ustalenia orientacyjnej godziny przyjazdu , wtedy też przekazujemy Państwu numer telefonu do naszego pracownika, który wprowadzi Państwa do mieszkania.
 2. Doba hotelowa w naszych apartamentach trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 następnego dnia. Dla Państwa wygody istnieje możliwość wydłużenia doby, o ile pozwala na to kalendarz rezerwacji w danym apartamencie. Wydłużenie doby hotelowej do dwóch godzin jest bezpłatne. Powyżej dwóch godzin wydłużenie doby hotelowej jest dodatkowo płatne, koszt takiej usługi wynosi 30% opłaty za dobę pobytu.
 3. W dniu przyjazdu należy sie skontaktować z naszym pracownikiem aby ustalić godzinę przekazaia apartamentu. Zakwaterowanie powinno nastąpić do godziny 22.00. Zakwaterowanie w godzinach 22.00 – 06.00 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN brutto. Nasz pracownik przekazuje Państwu klucze do mieszkania, wtedy też wpłacają Państwo resztę opłaty za wynajem apartamentu jeżeli nie została ona uregulowana wcześniej. Fakturę VAT wysyłamy pocztą elektroniczną.
 4. W przededniu wyjazdu prosimy o kontakt z w celu ustalenia godziny zdania mieszkania.
Ogólne warunki wynajmu
 1. Wynajmujacy ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie zniszczenia dokonane w apartamencie i jego wyposażeniu. Ich koszt należy pokryć u Wynajmującego najpóźniej w dzień wyjazdu podczas zdania apartamentu.
 2. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22:00 do 6:00 właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie wezwana na miejsce przez sąsiadów lub Straż Miejską bądź Policję właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 3. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. Dzieci poniżej lat 18 mogą przebywać w apartamentach tylko pod opieka dorosłych
 5. W naszych apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia ! W razie złamania tego zakazu zostanie naliczona kara w wysokości 500 zł
 6. W naszych apartamentach nie wyrażamy zgody na jakiekolwiek samowolne przemeblowywanie pomieszczeń, w przypadku naruszenia tej zasady naliczona zostanie kara umowna w wysokości do 1.000 zł
 7. W przypadku opuszczenia apartamentu przed planowanym terminem wyjazdu nie przysługuje Wynajmującemu prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane, a wcześniej opłacone dni.
 8. Dokonując rezerwacji jednego z naszych apartamentów, Wynajmujący akceptuje wszystkie powyższe warunki rezerwacji i pobytu.

DANE OSOBOWE
Dokonując rezerwacji na naszej stronie internetowej wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie Waszych danych osobowych w naszej bazie klientów. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwieniu przy kolejnych rezerwacjach oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.